Header

Poslední události kolem kauzy Dozimetr, pana Hlubučka, Redla a dalších jasně ukazují, že problém s prorůstáním korupce a mafiánských skupin do veřejných struktur na všech úrovních zůstává trvalým a palčivým problémem České republiky.

Tyto případy, společně se zcela bezprecedentní osmiletou vládou trestně stíhaného premiéra v minulém volebním období, mají obrovský dopad na vnímání politiků a politiky samotné ze strany občanů, kteří ztrácí důvěru ve stát, úřady i jeho představitele. Stát se musí naučit efektivně bránit sám sebe před korupcí, zneužíváním moci a odsáváním veřejných prostředků na všech úrovních jejich správy.

To, že Piráti fungují v politice již 13 let s čistým štítem není náhoda. Jsme otevřená, transparentní strana s efektivními systémy vnitřní i vnější kontroly naší práce. Máme registr smluv, povinnost evidovat lobbistické kontakty, zveřejněné financování i majetková přiznání politiků. Důležité pozice obsazujeme v transparentních výběrových řízeních, striktně dodržujeme, kde je to jen možné, nominační zákon. To všechno snižuje prostor pro nekalosti. Mnohdy jsme pro svou transparentnost napadáni a podle některých nám škodí, ale nyní je zcela zřejmé, proč je to potřeba a proč by se takto měla chovat každá strana.

Dlouhodobě chceme naše zkušenosti a transparentnost přenést i na úroveň státu, kraj a obcí. Již v minulém období jsme přišli s řadou návrhů protikorupčních opatření a vnímáme jako zcela nezbytné v této misi pokračovat. Připravili jsme Pirátský protikorupční balíček - soubor opatření, které zamezí nebo výrazně zkomplikují snahy všech nenechavců a šíbrů okrádat lidi, města a stát.

Část opatření leží již nyní v Poslanecké sněmovně v legislativním procesu, další část směřuje k brzkému projednání vládou. Vyzýváme proto všechny parlamentní strany k rychlému přijetí těchto potřebných protikorupčních zákonů bez zbytečných odkladů. Poprvé za svou existenci mohou udělat něco proti korupci a pro ochranu peněz daňových poplatníků. Naše vládní partnery žádáme o co nejrychlejší projednání zbytku návrhů z pirátského protikorupčního balíčku, aby tyto zákony mohly také být parlamentem co nejdříve schváleny.

seznam

Zákony připravené ve Sněmovně ke schválení

Novela zákona o střetu zájmů

Větší transparentnosti a zamezení zneužívání moci politiky. Zákon zavádí veřejná majetková přiznání, zamezuje politikům v čerpání peněz z veřejných zakázek a dotací a zabraňuje vrcholným politikům ve vlastnictví médií.

pozn.kvůli obstrukcím opozičního hnutí ANO jsme souhlasili s přijetím jejich verze novely, která řeší jen majetková přiznání. My prosadíme svou, opravdu efektivní novelu.

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Rozšířením informační povinnosti umožňuje lepší veřejnou kontrolu politiků a státních firem.

Zpřístupňuje informace o platech a odměnách vysokých státních úředníků a manažerů spadajících do působnosti zákona o střetu zájmů. Zavádí informační povinnost i pro všechny státem ovládané firmy (např. ČEZ). Zvyšuje také právo na vymahatelnost informací a úřady již nebudou moci poskytování informací blokovat.

Novela zákona o veřejných zakázkách

Zamezuje přístupu firem s korupčními kauzami k veřejným zakázkám. Sníží administrativní náročnost a zjednoduší zadávání zakázek.

Novela o evidenci skutečných majitelů firem

Jeden z nejdůležitějších protikorupčních nástrojů umožňuje rozkrýt vlastnické struktury firem a určit osoby, které mají z jejich fungování prospěch. Řeší problémy s praním špinavých peněz, nedohledatelnosti příjemců veřejných zakázek a dotací, skrytého sponzoringu politických stran.

pozn. Českou vládu i občany kvůli této novele vydírá hnutí ANO, ale zákon byl navržen v původní podobě


SEZNAM ZPRÁVY 25. 5. | Babiš zase vydírá vládu: Buď on, nebo 179 miliard pro lidi, tvrdí Michálek

Zákony připravené pro projednání vládou

Zákon o lobbingu

Transparentní pravidla lobbingu jsou stěžejním protikorupčním opatřením. Umožňuje regulaci a monitoring lobbingu, tak aby byli veřejně dostupné informace o tom kdo ovlivňuje podobu jednotlivých zákonů, přípravu zakázek, nebo rozdělování dotací. Zavádí tzn. registr lobbistů.

Zákon o ochraně oznamovatelů

Zajistí ochranu whistleblowerů před odvetou nadřízených a zřídí důvěrné oznamovací kanály. Oznamovatel korupci jedná ve veřejném zájmu, v zájmu občanů. Proto se musíme postarat, aby mu za jeho jednání nehrozila šikana nebo vyhazov ze zaměstnání.

Průhledné financování politických stran

Reforma řídící struktury Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) související s nejasnostmi kolem jeho kompetencí.

Rozšíření působnosti NKÚ

Posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Bude moci kontrolovat i hospodaření všech státních firem a krajů nebo městských podniků. Umožní kontrolu státu nad dalším bilionem a půl z rozpočtu.

Větší nezávislost státních zástupců

posílí pojistky proti politickému tlaku vůči státnímu zastupitelství a být v dané oblasti efektivnější.

Dlouhodobý plán a pilotní projekty

Rozklikávací rozpočet na úroveň jednotlivých faktur

Zcela transparentní hospodaření státu. Jde o přehlednou vizualizaci rozpočtu s detailními daty, až na úroveň každé koruny. Inspirováno pirátským rozpočtem a aplikací cityvizor.

Jednotná evidence dotací

Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací ve veřejném sektoru

Navázání na některý z již běžících pilotních projektů (nejslibnější ZED - Zjednodušená evidence dotací), zapojení municipalit a státních fondů.

Zpětné hodnocení výdajů

Zavedeme systém zpětné kontroly a hodnocení efektivity vynaložených výdajů

Opatření s cílem lépe kontrolovat, řídit rozpočtové prostředky pro jednotlivé oblasti a v důsledku dosáhnout úspory vynaložených prostředků. Obvykle se řeší celá jedna oblast rozpočtu ročně, kde se zmapují toky prostředků, jejich množství a využití. Na základě analýzy se pak navrhnou řešení s cílem ušetři


Odvaha_delat_co_je_spravne